REKLAMACJE, ZWROTY, WYMIANY, ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

Każdemu konsumentowi przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy. Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: biuro@czescizielinski.pl lub biuro@maszynydoszyciazielinski.pl

Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Maszyny do szycia Zieliński, ul. Króla Stanisława Augusta 50, 35-210 Rzeszów, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni od dnia doręczenia przesyłki. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Dokonane przez Ciebie płatności, zwrócimy Ci niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.

Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca  zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie.

ZWROT  TOWARU

Zwracany produkt należy odesłać na adres firmy Maszyny do szycia Zieliński, ul. Króla Stanisława Augusta 50, 35-210 Rzeszów z otrzymanym paragonem i protokołem reklamacyjnym.

Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt:

1) nie nosi śladów użytkowania;

2) nie został pozbawiony fabrycznego opakowania – folia – jeżeli takie posiadał;

3) nie został pozbawiony fabrycznego opakowania – pudełko – jeżeli takie posiadał;

4) nie został pozbawiony fabrycznego opakowania – styropian – jeżeli takie posiadał;

5) nie został w żaden inny sposób zniszczony.

W druku reklamacyjnym powinny znaleźć się dane kupującego w tym numer konta bankowego do wykonania zwrot środków. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych przesyłką za pobraniem.

REKLAMACJA

W celu złożenia reklamacji, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1) Formularz zwrotu/reklamacji

Wypełnij druk reklamacji i dołącz go do przesyłki. Dokument powinien zawierać następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, wskazanie numeru produktu i przyczyna reklamacji, data zakupu oraz wystąpienia wady.

2) Odesłanie produktu

Składając reklamację prosimy o odesłanie produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury zakupu.

3) Wysyłka

Reklamowany produkt należy wysłać na adres: Maszyny do szycia Zieliński ul. Króla Stanisława Augusta 50, 35-210 Rzeszów

Formularze do pobrania:

Do pobrania DRUK REKLAMACYJNY

Do pobrania DRUK ODSTĄPIENIA OD UMOWY